Psychomotoriek bij kinderen

Wat is dat?

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Meestal verloopt dit vanzelf, maar soms is dit onvoldoende en is er een extra duwtje in de rug nodig.
Een moeilijker verlopend ontwikkelingsproces kunnen we ondersteunen en optimaliseren vanuit de psychomotorische therapie.

In de psychomotorische therapie wordt er op een speelse manier gewerkt rond de basisvaardigheden van een kind.

In de praktijk kunt u terecht voor kinderen die het moeilijker hebben met:

• Fijn motorische vaardigheden (tekenen, knippen, ritsen sluiten,…)
• Groot motorische vaardigheden (fietsen, zwemmen, balvaardigheid,…)
• Voorbereidend schrijven en schrijfmotoriek (schrijfhouding, pengreep, vorming van letters, verbindingen,…)
• Ruimtelijk inzicht en oriëntatie
• Coördinatie en lateralisatie

Deze kunnen al dan niet voorkomen in combinatie met DCD, AD(H)D, ASS, Leerstoornissen.

Hoe gaan we te werk?

Wanneer een kind in de praktijk wordt aangemeld starten we steeds met een oudergesprek (intake). Tijdens dit gesprek kan de problematiek ruim geschetst worden door de ouders en/of aangevuld door school, CLB, arts.
Vervolgens stellen we een psychomotorisch onderzoek samen dat aansluit bij de hulpvraag. We gebruiken hiervoor goed gestandaardiseerde en genormeerde tests.

De resultaten van de tests worden besproken met de ouders. Hierbij wordt steeds een uitgebreid en begrijpbaar verslag opgemaakt.
Dit verslag kan ook gebruikt worden voor behandelingsadvies van de kinderarts en voor de terugbetaling van de mutualiteit.

Praktisch

De therapie wordt meestal twee maal dertig minuten per week gegeven. Dit gebeurt steeds individueel.

Wanneer er een significante psychomotorische ontwikkelingsachterstand kan worden aangetoond. Kunt u als ouders genieten van 60 zittingen per jaar terugbetaling van de mutualiteit en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.

Typlessen

Wanneer het schrijven moeilijker verloopt kan het gebruik van een computer in de klas heel nuttig zijn. Maar dan moet het kind wel kunnen typen. Dit geeft vaak problemen bij kinderen die het motorisch wat moeilijker hebben. Met de typ-10 lessen leren kinderen op een aangename manier typen zonder nadruk op snelheid en tempo.

Typ-10 is een cursus typen voor kinderen vanaf het 3e leerjaar. Het is in eerste instantie bedoeld voor kinderen met moeilijkheden op vlak van fijne motoriek, schrijfmotoriek, dyslexie, dyspraxie, automatisatieproblemen, ADD, ADHD, ASS,…
Maar ook kinderen zonder specifieke problemen kunnen bij deze cursus instappen. De lesjes worden individueel of in kleine groepjes gegeven. Op deze manier kan de begeleiding perfect afgestemd worden op de noden van het kind.

Algemene
Kinesitherapie

Psychomotoriek
bij kinderen