image_3 image_4

Algemene kinesitherapie

Revalidatie

Hierbij behandelen we klachten van het bewegingsapparaat. We denken vooral aan pijn ter hoogte van de spieren en de gewrichten. Zowel acute klachten als chronische problemen worden in de praktijk aangepakt. Daarbij hoort ook de revalidatie na een operatie.

Sportrevalidatie

Herstellen van blessures aan spieren, gewrichten en beenderen bij sporters. Zowel acute blessures zoals breuken, spier- of peesscheuren, maar ook chronische blessures en peesontstekingen komen aan bod. De behandeling start met het gebruik van manuele behandeltechnieken. Daarnaast wordt de oefentherapie geleidelijk opgebouwd, die individueel wordt aangepast aan uw sport. Het doel is om zo snel mogelijk uw sportactiviteiten te hervatten.

Met preventieve therapie versterken we uw lichaam om blessures te voorkomen.

Prenatale kinesitherapie

De prenatale kinesitherapie wordt meestal gegeven in 2 à 3 sessies. We overlopen de ergonomische houdingen, tips tijdens de zwangerschap, informatie rond arbeid en bevalling. Hierbij hebben we extra aandacht voor de ademhalingstechnieken en relaxatie oefeningen. Ook het correct aanspannen van de bekkenbodem wordt reeds prenataal aangeleerd. Indien nodig, kunnen nog extra sessies voorzien worden ter behandeling van bv. bekkeninstabiliteit, lage rugpijn, oedeem ter hoogte van onderste lidmaten,…

Postnatale kinesitherapie

De postnatale kinesitherapie wordt opgestart 6 à 8 weken na de bevalling. Hier gaat het meestal om 9 à 18 beurten. We richten ons vooral op stabilisatieoefeningen voor de romp (core–stability), bekkenbodemtraining en algemene conditietraining.

Autogene drainage bij kinderen

Autogene drainage is een vorm van ademhalingskinesitherapie waarbij de patiënt leert de eigen longen te draineren. Baby’s en jonge kinderen zijn echter niet in staat om deze ademhalingsoefeningen zelf uit te voeren. We spreken in dit geval van geassisteerde autogene drainage. We oefenen een zachte druk uit op de borstkas, hierdoor wordt de baby of het kind verplicht om op een bepaald niveau te ademen. Zo proberen we de slijmpjes beter los te krijgen en te laten ophoesten.

Rugschool

In de rugschool wordt niet alleen extra aandacht geschonken aan een goede houding in het dagelijkse leven, maar wordt er ook een individueel oefenprogramma opgesteld voor zowel in de praktijk als thuis. Hierbij versterken we de rug- en buikspieren op een rugvriendelijke manier.

Praktisch

Wat mag u verwachten op een eerste kinesitherapie afspraak?
De eerste sessie begint met het opvragen van de administratieve gegevens. Breng volgende documenten zeker mee:
• voorschrift arts
• klevertje ziekenfonds
• identiteitskaart
• verslagen en resultaten van onderzoeken die u reeds heeft ondergaan

Na het administratieve gedeelte volgt een vraaggesprek en een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek. Zo is het mogelijk een behandelingsplan op te stellen op uw maat.

Contact

Heeft u een vraag? Wenst u een nieuwe afspraak te maken of een bestaande afspraak te verplaatsen? Gelieve dit bij voorkeur telefonisch te doen.

Algemene
Kinesitherapie

Psychomotoriek
bij kinderen